Britselel 76, 2000 Antwerpen

Net als de BA Gezin is de verzekering Rechtsbijstand geen verplichting. Maar ze is erg nuttig en maakt het u mogelijk om u op een degelijke manier voor de rechtbank te laten bijstaan, of zelf een procedure te starten. In het algemeen kunt u een dekking Rechtsbijstand aan uw familiale verzekering toe voegen. Maar u kunt ze ook apart afsluiten.

Ieder motorvoertuig heeft, wettelijk verplicht, een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid”. Andere verzekeringscontracten zijn facultatief af te sluiten, zoals de rechtsbijstandsverzekering.

Het is belangrijk, zo niet noodzakelijk dat u een rechtsbijstandsverzekering afsluit om uw persoonlijke rechten te verdedigen voor het geval zich een juridisch conflict of schadegeval voordoet. U kan dan via uw polis rechtsbijstand kosteloos beroep doen op een advocaat van uw keuze indien U betrokken was bij een verkeersongeval of indien u voor de rechtbank wordt gedagvaard ingevolge een (zware) verkeersovertreding.

De advocaatkosten vallen immers ten laste van de Rechtsbijstandsverzekeraar.
U heeft er bovendien voordeel bij dat u deze rechtsbijstand niet samen verzekert bij de verzekeraar die ook andere waarborgen aanbiedt, omdat u dan een eerlijke en objectieve verdediging krijgt.

Er kunnen zich inderdaad belangenconflicten voordoen.