Britselel 76, 2000 Antwerpen

Ondernemings- en insolventierecht

Hoe maakt Advoteam het verschil?

Ondernemen is risico nemen. Een goede juridische partner die U deskundig kan adviseren op het gebied van het ondernemingsrecht is daarom van onschatbare waarde. Advoteam beschikt over de nodige ervaring om U, starters, professionelen en ondernemingen bij te staan in alle aspecten van het vennootschapsrecht. Wij adviseren U en staan U bij de opstart van Uw onderneming. Advoteam werkt juridisch advies uit op maat van Uw bedrijf. 

Niet alleen intern moet U de zaken goed geregeld hebben maar ook de samenwerking met degenen buiten Uw bedrijf is minstens zo belangrijk. Advoteam biedt U juridische ondersteuning bij het opstellen en onderhandelen van een brede waaier aan handelscontracten en het screenen van algemene voorwaarden.

Onbetaalde facturen ? Dubieuze debiteuren ? Wij beheren op een efficiënte en snelle manier de invorderingsdossiers die U ons toevertrouwt. Ook bij “slecht weer” (of Ook wanneer het moeilijker gaat) kan U rekenen op Advoteam. Wij helpen ondernemers graag uit de nood door mee naar oplossingen te zoeken voor hun financiële problemen.

Advoteam ontzorgt u graag door deze zaken voor u uit handen te nemen en te fungeren als uw eigen bedrijfsadvocaat.

Vennootschapsrecht:

 • Oprichting en omvorming van vennootschappen
 • Oprichtersaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Overdracht en overname van aandelen
 • Geschillen met werknemers
 • Geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders

 
Handels- en contractenrecht: 

 • Incasso
 • Factuurvoorwaarden
 • Koop – verkoop 
 • Distributierecht (handelsagentuur, franchise, commissieovereenkomsten, e.a.)
 • Aannemingen
 • Handelshuur

 
Insolventie- en faillissementsrecht: 

 • Onderhandelingen met schuldeisers en kredietverstrekkers
 • Aanvraag en begeleiding van gerechtelijke reorganisaties (WCO)
 • Vrijwillige en gerechtelijke vereffeningen
 • Aanvragen en begeleiden van faillissementen
Heeft u een vraag of dossier voor advoteam?