Britselel 76, 2000 Antwerpen

Familierecht

Expert in familiale kwesties

U heeft juist vernomen dat uw vader of moeder dementerende is. Hoe kan u ervoor zorgen dat u voortaan de bankzaken mag regelen? U bent gehuwd maar wenst uit de echt te scheiden. Hoe moet het nu verder? Onoplosbare relatieproblemen door ruzies over de opvoeding van de kinderen? Slachtoffer van partnergeweld? Wat moet er gebeuren met het huis? Heeft u juridische vragen bij echtscheiding, overlijden, adoptie of wettelijk samenwonen?

Advoteam ontvangt u en uw familie in vertrouwen en streeft steeds naar gemoedsrust. Wij kennen de wetgeving omtrent familierecht van A tot Z en begeleiden u persoonlijk tot de beste oplossing.

Hoe maakt Advoteam het verschil?

Een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure starten? Advoteam volgt uw voorkeur en begeleidt u. Wij analyseren elke case tot in detail, zodat steeds de juiste keuze gemaakt kan worden. Komen beide partijen niet tot een compromis? Dan zet Advoteam de tanden erin en zullen wij uw belangen verdedigen tot op het bot.

Advoteam  zal trachten een gerechtelijke procedure te vermijden, indien een redelijk compromis mogelijk blijkt.

Waarvoor kan u bij Advoteam terecht?

 • Echtscheidingen 
 • Maatregelen voor de periode tijdens de procedure echtscheiding 
 • Organisatie van de verblijfsregeling van het kind 
 • Onderhoudsbijdrage voor de kinderen 
 • Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding 
 • Vereffening – verdeling van het huwelijksvermogen na echtscheiding 
 • Recht op persoonlijk contact met (klein)kind 
 • Wettelijk samenwonen, opstellen contract of beëindigen ervan
 • Voorlopig bewind (bv. bij Alzheimer, dementie, … )
 • Adoptie en afstamming (bv. ontkenning van vaderschap)
 • Partnergeweld of intrafamiliaal geweld
 • Overlijden: nalatenschapsgeschillen, advies rond erfenissen, familiaal vermogen, enz.
Neem de juiste advocaat onder de arm…

Laat uw belangen verdedigen door een advocaat die naar u luistert en die u zelf voor 100% kan vertrouwen.

Heeft u een vraag of dossier voor advoteam?